Ogłoszenie nr 314241 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.
Warszawa: Cyfryzacja kina Wisła w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zobacz (pdf)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1/2016 – Cyfryzacja kina Wisła W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Zobacz (pdf)Ogłoszenia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych


Zawiadomienie o wyborze oferty
Zobacz (pdf)by Tw⣹.pl
1Z0-052 70-680 C4040-108 A30-327 exams itcertworld canada goose sale canada goose outlet