Ogłoszenie nr 86911 - 2017 z dnia 2016-05-23 r.
Warszawa: Cyfryzacja kina Merkury w Białej Podlaskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zobacz (pdf)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1/2017 – Cyfryzacja kina Merkury
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Zobacz (pdf)Ogłoszenie nr 314241 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.
Warszawa: Cyfryzacja kina Wisła w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zobacz (pdf)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1/2016 – Cyfryzacja kina Wisła W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Zobacz (pdf)Ogłoszenia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych


Zawiadomienie o wyborze oferty
Zobacz (pdf)by Tw⣹.pl
canada goose sale canada goose outlet