Organami Spółki - stosownie do postanowień ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

W skład Zarządu wchodzi:

  • Paweł K. Doktór – Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy


Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Lidia Rudzka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  • Tadeusz Nalewajk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
  • Michał Rączkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej. 


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stanowi Województwo Mazowieckie, które posiada 100% udziałów Spółki.

Kompetencje organów Spółki Instytucja Filmowa "MAX-FILM" S.A. są określone w Statucie Spółki Instytucja Filmowa "MAX-FILM" S.A. w Warszawie.by Tw⣚.pl