Nowoczesne zarządzanie tradycyjnymi kinami.

Naszą misją jest odkrywanie przed widzem świata sztuki filmowej, inspirowanie i edukowanie poprzez propagowanie ambitnego kina polskiego i światowego oraz współpracę z najlepszymi twórcami.

Nasze kina Marketing

Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A. to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce firm związanych z rozwojem i promocją kina oraz kinematografii. Naszą misją jest odkrywanie przed widzem świata sztuki filmowej, inspirowanie i edukowanie poprzez propagowanie ambitnego kina polskiego i światowego oraz współpracę z najlepszymi twórcami.

Zgodnie z realizowaną od ponad 10 lat strategią, główne cele Instytucji Filmowej ”MAX-FILM” S.A. to promowanie kultury, nowoczesne zarządzanie tradycyjnymi kinami, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów. Zarządzane przez Spółkę obiekty połączono w 2006 r. marką NoveKino. Do naszej sieci należą: Kino Wisła w Warszawie, Kino Przedwiośnie w Płocku, Kino Siedlce w Siedlcach, Kino Sybilla w Puławach, Kino Merkury w Białej Podlaskiej. W styczniu 2021 roku powróciło do nas najstarsze stołeczne kino – Atlantic. Sieć naszych kin oferuje widzom łącznie blisko 4 000 miejsc.

Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A. jest członkiem najważniejszych organizacji branżowych w Polsce i Europie, m.in. Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Europa Cinemas.

Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A. była także pionierem wprowadzenia kina cyfrowego na rynek polski, dzięki czemu w naszych kinach, po raz pierwszy w Polsce, widzowie mogli zasmakować w seansach dostarczających wielkoformatowy obraz o najwyższej jakości cyfrowej.

Akcjonariuszem Instytucji Filmowej „MAX-FILM” S.A. jest Województwo Mazowieckie, a działalność Spółki obejmuje przede wszystkim region Mazowsza.

Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000236457, NIP 525-000-58-57, REGON: 142994223, Kapitał zakładowy 30.989.100,00 PLN w całości opłacony.