Nowoczesne zarządzanie tradycyjnymi kinami.

Naszą misją jest odkrywanie przed widzem świata sztuki filmowej, inspirowanie i edukowanie poprzez propagowanie ambitnego kina polskiego i światowego oraz współpracę z najlepszymi twórcami.

Nasze kina Marketing

Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A. to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce firm związanych z rozwojem i promocją kina oraz kinematografii. Naszą misją jest odkrywanie przed widzem świata sztuki filmowej, inspirowanie i edukowanie poprzez propagowanie ambitnego kina polskiego i światowego oraz współpracę z najlepszymi twórcami.

Zgodnie z realizowaną od 10 lat strategią, główne cele Instytucji Filmowej ”MAX-FILM” to promowanie kultury, nowoczesne zarządzanie tradycyjnymi kinami, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów. Zarządzane przez spółkę obiekty w 2006 r. połączono marką NoveKino. Obecnie do naszej sieci należą: Kino Wisła, NoveKino Przedwiośnie, NoveKino Siedlce, Kino Sybilla, Kino Merkury, oferujące widzom łącznie blisko 3 000 miejsc. Od 2021 r. do sieci dołączy także najstarsze stołeczne kino – Atlantic.

MAX-FILM jest członkiem najważniejszych organizacji branżowych w Polsce i Europie, m.in. Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Europa Cinemas.

MAX-FILM był także pionierem wprowadzenia kina cyfrowego na rynek polski, dzięki czemu w naszych kinach po raz pierwszy w Polsce widzowie mogli zasmakować w seansach dostarczających wielkoformatowy obraz o najwyższej jakości cyfrowej.

Akcjonariuszem Instytucji Filmowej „MAX-FILM” S.A. jest Województwo Mazowieckie, a działalność spółki obejmuje przede wszystkim region Mazowsza.

Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000236457, NIP 525-000-58-57, REGON: 142994223, Kapitał zakładowy 30.989.100,00 PLN w całości opłacony