Organy Spółki

Organami Spółki - stosownie do postanowień ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd - prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec podmiotów zewnętrznych.

W skład Zarządu wchodzi:

  • Paweł K. Doktór – Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy,
  • Łukasz Płaczek – Członek Zarządu.


Paweł Doktór, od 2010 r. prezes MAX-FILM, doświadczony menadżer z wieloletnią praktyką w branży usług finansowych. W przeszłości dyrektor finansowy koncernu Axel Springer Polska oraz członek zarządu wydawnictwa Marquard Media Polska. Wieloletni pracownik największych firm audytorskich.

Posiada umiejętności w zakresie planowania biznesowego, zarządzania ryzykiem, finansów przedsiębiorstwa, finansów zarządczych i rachunkowości. Absolwent Politechniki Warszawskiej i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Obejmując stanowisko prezesa zarządu dekadę temu przyjął nową strategię funkcjonowania spółki skupiającą się na nowoczesnym zarządzaniu kinami, rozwijaniu sieci NoveKino oraz promocji kinematografii polskiej i światowej.

Łukasz Płaczek, specjalista w dziedzinie marketingu, promocji i reklamy z doświadczeniem w budowaniu strategii wizerunkowych i marketingowych oraz organizacji akcji PR-owych.

Posiada umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności, a także wykorzystywania nowoczesnych mediów w komunikacji i promocji.

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Sportowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz EMBA z Zarządzania w Collegium Humanum.

Dołączył do Zarządu Spółki w 2022 roku i od tej pory zajmuje się zadaniami z obszaru marketingu i reklamy.


Rada Nadzorcza - sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Agnieszka Gonczaryk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  • Tadeusz Nalewajk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Michał Rączkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • Tomasz Karbowiński – Członek Rady Nadzorczej,


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stanowi Województwo Mazowieckie, które posiada 100% akcji Spółki.

Kompetencje organów Spółki Instytucja Filmowa "MAX-FILM" S.A. zostały określone w Statucie Spółki Instytucja Filmowa "MAX-FILM" S.A. w Warszawie.