Właścicielem Instytucji Filmowej MAX-FILM S.A. jest Województwo Mazowieckie. Działalność IF MAX-FILM związana jest z dystrybucją filmów, zarządzaniem kinami oraz promowaniem kultury i propagowaniem kinematografii polskiej i zagranicznej.


Misja
IF MAX-FILM odkrywa przed widzem świat sztuki filmowej. Inspiruje
i edukuje poprzez propagowanie ambitnego kina polskiego i światowego oraz współpracę z wybitnymi twórcami. Działania prowadzone przez IF MAX-FILM są pomostem łączącym widza z jednym z najbardziej fascynujących obszarów kultury.


Cele:
- udostępnianie zasobów kinematografii narodowej i popularnej, 
- realizowanie programu edukacji filmowej, 
- wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu kinematografii, kultury i sztuki, 
- wspieranie niezależnych twórców, 
- dystrybucja filmów, 
- rozszerzenie działalności dzięki współpracy z kinami tradycyjnymi oraz budowie nowych, wielosalowych kin na terenie całej Polski.by Tw⣚.pl