Instytucja Filmowa MAX-FILM S.A.

Adres podmiotu
ul. Panieńska 11
03-704
Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Powiat: m. st. Warszawa
Gmina: Praga-Północ
Poczta: 4

telefon: 0-22 670-21-00
faks: 0-22 670-01-76

Adres e-mail

maxfilm@maxfilm.com.pl

Redakcja

Jacek Jaworski
telefon:
faks: 0-22 670-01-76
e-mail: jacek.jaworski@maxfilm.com.pl

Właścicielem Instytucji Filmowej MAX-FILM S.A. jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Działalność IF MAX-FILM związana jest z dystrybucją filmów, zarządzaniem kinami oraz promowaniem kultury i propagowaniem kinematografii polskiej i zagranicznej.


Misja
IF MAX-FILM odkrywa przed widzem świat sztuki filmowej. Inspiruje
i edukuje poprzez propagowanie ambitnego kina polskiego i światowego oraz współpracę z wybitnymi twórcami. Działania prowadzone przez IF MAX-FILM są pomostem łączącym widza z jednym z najbardziej fascynujących obszarów kultury.


Cele:
- udostępnianie zasobów kinematografii narodowej i popularnej, 
- realizowanie programu edukacji filmowej, 
- wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu kinematografii, kultury i sztuki, 
- wspieranie niezależnych twórców, 
- dystrybucja filmów, 
- rozszerzenie działalności dzięki współpracy z kinami tradycyjnymi oraz budowie nowych, wielosalowych kin na terenie całej Polski.

Organami Spółki - stosownie do postanowień ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

W skład Zarządu wchodzi:

  • Paweł K. Doktór – Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy


Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Lidia Rudzka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  • Tadeusz Nalewajk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Michał Rączkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej.


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stanowi Województwo Mazowieckie, które posiada 100% udziałów Spółki.

Kompetencje organów Spółki Instytucja Filmowa "MAX-FILM" S.A. są określone w Statucie Spółki Instytucja Filmowa "MAX-FILM" S.A. w Warszawie.

Statut spółki (pdf)by Tw⣚.pl